Förslaget till lag om ändring i lagen

(1991:1482) om lotteriskatt
1 och 2 §§

Ändringarna har kommenterats i avsnitt 13.

Förslaget till lag om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
8 kap. 3 § och 42 kap. 25 §

Ändringarna har kommenterats i avsnitt 13.

SOU 2000:50 283

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*