Lagändringarna bör kunna träda i kraft den 1 juli 2001. De nya
bestämmelserna med krav på typgodkännande av varuspelsautomater och förströelseautomater bör dock inte genomföras så snart med hänsyn till såväl nuvarande innehavare och tillverkare av sådana automater som de myndigheter som skall genomföra och tillämpa den nya ordningen. En lämplig genomförandetidpunkt i den delen är enligt utredningen den 1 januari 2003.

SOU 2000:50 267

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*