Innehåll

Restaurangkasinospel

”Stimulanslotterier” – vinsttak

Internationellt poolspel

Spelberoende

Svenska statens premieobligationslån

Tillståndsgivning, tillsyn och kontroll

Lagteknisk lösning

Ikraftträdande

Konsekvenser av utredningens förslag

Inledning

Konsekvenser

Kostnader och intäkter

Den kommunala självstyrelsen

Betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet

Små företags förutsättningar

Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Litteratur- och rättsfallsförteckning

Bilagor:

Kommittédirektiv

Bedömning av spelapparater vid statens provningsanstalt (1936)

Yttrande från Kommerskollegium

Exempel på anmälningar (notifieringar) i fråga om spelautomater

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*