Utredningens förslag: I syfte att underlätta internationellt s.k. poolspel vid hästtävlingar ges regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer rätt att medge undantag från förbudet att främja deltagande i utländskt lotteri. Vidare ändras skattereglerna bl.a. så att svenska deltagare i ett i utlandet anordnat poolspel slipper betala inkomstskatt på eventuella vinster. I stället betalar den svenska medarrangören lotteriskatt.

Inledning

lotteriområdet har det tidigare inte funnits någon internationell
marknad. I en stor del av världen och framför allt i Europa har nationsgränserna respekterats på detta område. Det har inneburit att man inom varje land erbjudit spel endast inom det egna landets gränser. Undantag har dock förekommit, främst i form av samarbete mellan närliggande länder.

I Sverige har det statliga spelbolaget AB Svenska Spel sedan 1993 ett samarbete med de övriga nordiska länderna i det gemensamma lotteriet Viking Lotto. Numera deltar också Estland. Vidare har AB Trav och Galopp (ATG) sedan 1997 bedrivit vadhållning i samband med hästtävlingar i samarbete med trav- och galoppsportens centrala organisationer i de övriga nordiska länderna. ATG har nu hos regeringen ansökt om att få bedriva vadhållning även i samarbete med andra länder i Europa.

Viking Lotto

Genom beslut den 12 oktober 1992 meddelade regeringen dåvarande AB Tipstjänst tillstånd att i samarbete med tipsbolagen i Danmark, Finland, Island och Norge anordna ett nordiskt Lotto, kallat Viking Lotto. Beslutet meddelades med stöd av dåvarande 4 § lotterilagen 236 Internationellt poolspel SOU 2000:50
(numera 45 § lotterilagen). Sedan mars 2000 deltar också Estland i Viking Lotto.

Som namnet antyder är Viking Lotto ett nummerspel som motsvarar det ”vanliga” Lottospelet. Spelaren väljer dock i Viking Lotto sex av 48 nummer, jämfört med ”vanliga” Lotto där spelaren väljer sju av 35 nummer. Spelet sker helt on-line. Dragning sker en gång per vecka i

Norge och sänds i TV. Resultaten distribueras sedan från Norge via Danmark till respektive deltagarland. I Viking Lotto är det endast den översta vinstgruppen (sex rätt) som är internationell. Övriga vinstgrupper är nationella.

Vadhållning i samband med hästtävlingar

Genom beslut den 21 augusti 1997 gav regeringen, med stöd av 45 § lotterilagen, ATG tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar m.m. i samarbete med trav- och galoppsportens centrala organisationer i de övriga nordiska länderna. Tillståndet gäller under förutsättning att ATG:s samarbetsorganisationer i de andra länderna får motsvarande tillstånd. Hittills har den norska regeringen meddelat det norska spelbolaget Norsk Rikstoto sådant tillstånd. Frågan är fortfarande under beredning i Danmark och Finland.

Premiär för det gemensamma gränsöverskridande nordiska spelet skedde den 1 november 1998 under nordiska travmästerskapen. Norska spelare deltog då i spel på vinnare och plats i de svenska spelpoolerna.

Det totala spelet från Norge uppgick till ca 500 000 kr. Gemensamt spel genomfördes också under Olympiatravet på Åby den 10 april 1999. Enligt uppgift från ATG finns det ett stort intresse från utländska spelorganisationer att kunna spela till svensk pool vid större lopp eller till V75. Det finns också, enligt ATG, intresse från svenska spelare att via ATG kunna delta med spel i utländska totalisatorpooler i samband med större lopp med svenskt intresse. Mot denna bakgrund har ATG under vintern 1998 hos regeringen ansökt om tillstånd att få förmedla spel till hästtävlingar även utanför de nordiska länderna samt ta emot
spel från dessa länder till svenska tävlingar. Totalisatorföretag i Frankrike och Storbritannien har nämnts som intressanta samarbetspartners.

Vidare har ATG ansökt hos regeringen om tillstånd att få bedriva
spel på Åland genom att ställa ut s.k. totomater där, med syfte att ålänningarna skall kunna spela direkt till ATG.
Regeringen har ännu inte tagit ställning till ATG:s ansökningar om
utomnordiskt gränsöverskridande spel.
SOU 2000:50 Internationellt poolspel 237

Det bör också nämnas att den europeiska samarbetsorganisationen AEP/EAP (European Association of Parimutuels) har tagit fram ett europeiskt ramverk för spel över gränserna. I organisationens arbete deltar följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Marocko, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tunisien och Tyskland.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*